Bedrijfseconomisch advies

 

analyse, prognose en advies

Als ondernemer denkt u graag vooruit. Ontwikkelen, innoveren, investeren, of juist verkopen? Een gegronde beslissing neemt u beter als u de juiste cijfers paraat hebt. 

Tussentijdse rapportage

Naast het samenstellen van een jaarrekening kan VMB-advies ook tussentijdse rapportages voor u uitbrengen. Zo kunt u uw bedrijfsvoering op korte termijn volgen en daardoor sneller ingrijpen en wijzigingen aanbrengen in de dagelijkse gang van zaken. Zo creëert u ook een beter overzicht voor de rest van het jaar.

 

 

 

 

Ondernemers schakelen ons in voor:

• Bedrijfsovername en bedrijfsbeëindiging
• Het opstellen van een bedrijfsplan, investeringsplan en financieringsaanvragen
• Liquiditeits- en entabiliteitsbegrotingen
• Financiële analyse
• Advies inzake overdracht fosfaatrechten
• Het aanvragen van de voor u beschikbare subsidies
• Bezwaar WOZ-waarde
• Het opstellen van uw ondernemingsplan
• Oprichting van BV, maatschap of VOF
• Herbeoordeling huidige maatschap- of VOF-akte
• Aangifte erf- en schenkbelasting
• Bedrijfseconomische analyse
• Beoordeling testament 
• Verrekening huwelijkse voorwaarden