Administratie

Ontzorgen, meedenken en adviseren

Ons doel: U ontlasten van zoveel mogelijk administratieve werkzaamheden! 

Besteed uw financiële administratie uit.

Omdat u zich als ondernemer liever richt op de kerntaken van uw onderneming, wordt het verwerken van uw administratie vaak gedaan in de avonduren of “uitgesteld” tot later! Een onverstandige keuze, het voeren van uw administratie is niet louter een wettelijke verplichting, een bijgewerkte administratie geeft u het broodnodige inzicht in uw bedrijfsvoering. 

Wij kunnen u daarbij ondersteuning bieden door het opzetten en voeren van uw administratie welke u zelf beheert. En mocht u ervoor kiezen: u kunt uw administratie ook volledig aan VMB-advies uit handen te geven.

 

Wij verwerken uw financiële gegevens van A tot Z:

• Scannen en verwerken bescheiden 
• Stellen de jaarrekening samen
• Verwerken uw periodieke aangiftes BTW
• Voorzien u van (financiële) advisering
• Verzorgen de salarisadministratie
• Stellen aangiftes inkomstenbelasting samen

Onze horizon is oneindig breed: VMB-advies is gespecialiseerd in de agrarische sector, MKB-bedrijven en ZZP’ers.